รมว.แรงงาน นำทีมมอบถุงยังชีพช่วยชาวมุสลิมเมืองนนท์

รมว.แรงงาน นำทีมมอบถุงยังชีพช่วยชาวมุสลิมเมืองนนท์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย นายจำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

โดยมี นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ละหาร และ สมาชิก อบต.ละหาร เป็นตัวแทนร่วมรับมอบเพื่อนำไปส่งมอบให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ณ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (แสงประทีป) ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานและชาวบ้านในชุมชนที่ประสบอุทกภัย ในวันนี้จึงได้มอบหมายให้นำคณะ นำถุงยังชีพไปมอบที่มัสยิดแห่งนี้ เพื่อให้สมาชิก อบต.นำไปส่งมอบแก่ชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

รมว.แรงงาน นำทีมมอบถุงยังชีพช่วยชาวมุสลิมเมืองนนท์

“จากสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความตระหนักและห่วงใยในความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากการลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว กระทรวงแรงงานยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านอื่นๆ ได้แก่ สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละจังหวัด สนับสนุนยานพาหนะขนส่งประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว ส่งเจ้าหน้าที่ทีมช่างเข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งเต้นท์ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์เล็กการเกษตร เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วม สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการจัดทำอาหารเพื่อนำข้าวกล่องไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงและตามบ้านเรือนที่ประสบภัย และการสนับสนุนความช่วยเหลือกับหน่วยงานในพื้นที่ในการจัดทำสุขาลอยน้ำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจัดเตรียมถุงยังชีพนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังนายจ้างให้ลูกจ้างที่บ้านน้ำท่วมและไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้หยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาหรือเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ดูแลในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ น้ำท่วม และ ที่ทำงาน/โรงงาน หรือ บ้านพักอยู่ในพื้นที่ที่ราชการประกาศกำหนด และไม่สามารถไปทำงานได้จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงานด้วยเหตุฉุกเฉินเป็นเงิน 50% ของค่าจ้าง ซึ่งไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเวลาสูงสุดถึง 180 วันอีกด้วย” นางเธียรรัตน์ กล่าว

และว่า ประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1506

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ daviddrexlerlaw.com

UFA Slot

Releated